Lựa chọn trường học

Danh sách các trường học đào tạo Xây dựng

Học viện công nghệ Unitec-Unitec Institute of Technology

139 Carrington Rd, Mount Albert, Auckland 1025, New Zealand

Đại học bách khoa Otago Polytechnic

Forth St, North Dunedin, Dunedin 9016, New Zealand

Đại học Massey-Massey university

Private Bag 11 222 Palmerston North, 4442, New Zealand
0868 929 928