IELTS - Reading

Phần thi IELTS Reading có tất cả 14 dạng câu hỏi. Thí sinh sẽ phải đọc hiểu 3 đoạn văn và trả lời 40 câu hỏi trong vòng 1 giờ đồng hồ. Những câu hỏi này được luôn được phân chia [...]

Ngày đăng : 3/6/2022

1,184 Lượt xem

0868 929 928