Lựa chọn trường học

Danh sách các trường học đào tạo Quản trị khách sạn và du lịch

Học viện SDH

51 Anson Rd, # 13-51 Anson Centre, Singapore 079904

Học viện Kaplan

8 Wilkie Rd, #02-01 Wilkie Edge, Xinh-ga-po 228095

Học viện phát triển quản lý MDIS

501 Stirling Rd, Singapore

James Cook University

149 Sims Drive, Singapore
0868 929 928